Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

De Terugkeer van Nederland naar God

 

Dag van verootmoediging en gebed

26 september 2020

“.. en wanneer dan Mijn volk, het volk dat Mij toebehoort, het hoofd buigt, al biddend Mijn aanwezigheid zoekt en terugkeert van zijn dwaalwegen, dan zal Ik het aanhoren vanuit de hemel, zijn zonden vergeven en het land genezen.”

                                                                                               2 Kronieken 7:14

 

 

"Nederland, keer terug naar de Heer, onze God!"

 

De afgelopen maanden hebben we wereldwijd vele misleidende manifestaties van de duisternis gezien. De vijand werkt al eeuwenlang aan een eindtijdplan om de hele mensheid ertoe te bewegen om hém te aanbidden. In deze tijd worden deze plannen en strategieën steeds meer zichtbaar. De scheiding tussen licht en duisternis wordt steeds groter. Zeker nú, te midden van deze gebeurtenissen is het belangrijk ons te richten met ons hele wezen op God en Zijn agenda.

Jezus zal alle kwaad overwinnen met glans en glorie!

 

Als kerk van Nederland is het tijd om ons te verootmoedigen voor onze God, ons te bekeren van onze goddeloosheid en te bidden voor herstel van ons land.

 

The Return is een wereldwijd gebeds­initiatief dat van 18 tot 28 september plaatsvindt – in Nederland onder de naam De Terugkeer.

 

Op zaterdag 26 september zal er een wereldwijde dag zijn van verootmoediging, berouw, gebed en vasten om opwekking en herstel.

God laat ons de route zien voor genezing van land in 2 Kronieken 7:14. Dit geldt voor Israël, maar ook voor Nederland.

 

Vele kerken, gebedshuizen en gebedskringen in Nederland doen mee, ook wij!

 

Deze middag zullen met elkaar God aanbidden, ons voor Zijn aangezicht verootmoedigen en Hem aanroepen voor Nederland.

 

Je bent van harte uitgenodigd!

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aanmelden is verplicht en kan via het aanmeldformulier (vol = vol).:  

> Aanmelden.

 

Datum: zaterdag 26 september

Start: 12:00 uur (deuren open vanaf 11:30 uur)

Einde: 16:00 uur

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vriendelijke groet

Wonderful Free Life Team

www.wonderfulfreelifeministry.nl

 

 

Tijdsindeling:

- 10.00 uur: zaal open

- 10.00 - 10.30 uur: ontmoeting

- 10.30 - 13.00 uur: 1e deel

- 13.00 - 14.00 uur: lunchpauze

- 14.00 - 17.00 uur: 2e deel

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

De lunch dient uzelf mee te brengen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de voorzieningen die in het dorp aanwezig zijn.

 

Let op !

Tijdsindeling:

- 12.30 uur: zaal open

- 12.30 - 13.00 uur: ontmoeting

- 13.00 - 17.00 uur: onderwijs en gebed

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. Wij verwijzen u vrijmoedig naar de informatie onder de link:  > Giften.

 

 

Adresgegevens van de locatie:

Nassaustraat 15

2676 AX  Maasdijk (ZH)

TOP