Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Middag van Genezing Franeker

 

Op zaterdagmiddag verzorgen wij een middag van genezing in Franeker. Door het horen van het woord kunt u zich (opnieuw) toewijden aan Jezus Christus en Hem zoeken voor genezing en herstel. Hijzelf is het Woord waarin alle leven is en waarvan wij willen getuigen (1 Joh. 1:1-4).

 

Op deze dag zal Sipkje van Lenteren-Veenstra spreken uit het thema:

 

 

 

 

Naast onderwijs en groepsbediening is er gelegenheid voor persoonlijk gebed. U wordt hierbij bediend door het team van Wonderful Free Life Ministry, dat onder leiding staat van Sipkje.

 

 

Tijdsindeling:

- 12.30 uur: zaal open

- 12.30 - 13.00 uur: ontvangst

- 13.00 - 14.30 uur: 1e deel

- 14.30 - 15.00 uur: pauze

- 15.00 - 17.00 uur: 2e deel

- 17.00 - 17.30 uur: open einde

 

 

 

 

Het is fijn als u zich vóóraf aanmeldt, wij vragen u hiervoor het aanmeldformulier te gebruiken:  > Aanmelden.

 

 

Deelname aan onze bijeenkomsten is gratis, er wordt wel een collecte gehouden. Wij verwijzen u vrijmoedig naar de informatie onder de link:  > Giften.

 

 

Adresgegevens van de locatie:

Levend Woord Gemeente

Amperestraat 13

8801 FR  Franeker

TOP