Wonderful Free Life Ministry

Wonderful Free Life Ministry

 

 

Genezing voor lichaam, ziel en geest

Studies

 

Grote en kleine gebeurtenissen in ons leven raken onze ziel, die daardoor in meer of mindere mate beschadigd wordt. Wij noemen dit trauma's en door de Heilige Geest geleid, heeft de praktijk bevestigd dat deze trauma's reeds in de vrucht in de moederschoot aanwezig kunnen zijn.

Als reactie wordt het beschadigde deel van de ziel bewust of onbewust afgesloten en komt in een soort gevangenschap. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament verhaalt de Bijbel hierover. We danken God dat Hij voorzien heeft in een dergelijk mechanisme, omdat we anders sommige gebeurtenissen menselijkerwijs gesproken niet zouden kunnen overleven.

 

Demonische machten maken dankbaar gebruik van dergelijke situaties en komen met leugen en verwarring om ons af te houden van God en Zijn waarheid. Erger nog, er gebeuren dingen onder invloed van demonische machten als gevolg van afgoderij en afvalligheid in het voorgeslacht. Ook dit is in het Woord terug te vinden en het zal duidelijk zijn dat er bevrijding hiervan moet plaatsvinden.

 

In ons onderwijs belichten we innerlijke genezing (genezing van trauma's) en bevrijding steeds vanuit de Bijbel. Zo willen we ook uitdragen dat het Woord leven is en leven geeft. Veel van het onderwijs, dat op onze bijeenkomsten gegeven is, staat op cd en is geplaatst onder de link Opnamen.

Een deel van dit onderwijs is ook online te beluisteren via de link Luisteren.

TOP